mandag 25. januar 2010

Lys/ Mørk kontrasten

Dersom vi bruker lyse farger mot mørke farger oppstår denne lys/ mørk kontrasten. Den aller største kontrasten er svart og hvit. Der kontrasten er størst trekkes øyet mot. Når to kontraster med samme mørkhetsgrad settes sammen dannes det en liten kontrast. Gult er den lyseste fargen og fiolett er den mørkeste.

Når jeg tok dette bilde ville jeg få frem de største kontastene i bilde, lys og mørk. Det som lyser opp bilde et det hvite (snøen).

mandag 18. januar 2010

Komplementærkontrasten

Komplementerfargen er fargene som ligger over hverandre i Ittens fargesirkel, eks. gul- lilla, blå- oransje. Viss vi setter komlementerfargene mot hverandre fremheves fargene.

Først valgte jeg å stilisere et bilde av en pelikan. Da tok jeg bilde oppå lysbordet og tegnet over, ca. 5 ganger gjorde jeg dette men for hver gang tegnet jeg mindre og mindre detaljer. Når jeg hadde valgt ut et av bildene tegnet jeg det over på en papp bit. Etterpå valgte jeg komlementærfargene blå og oransje. Så tok jeg bare utganskpunktet i disse fargene og fikk tre mellom toner.
Kvalitetskontrasten


Denne kontrasten er motsetninger mellom strålende, glansløse, mettede og matte farger. Hvis en farge bli gjort lysere eller mørkere så mister fargen sin fargekraft. Dersom vi setter sammen flere farger som er duse vil en sterk farge skille seg ut og bli fremhevet.
I denne oppgaven begynte jeg med å måle opp 3 rutenett, med 25 ruter på hver.

1 rutenett: Malte rosa i midten, så en grå med samme lysverdi i hjert av hjørnene. Etterpå blandet jeg grått i rosa fargen. Har nå fått fire uklare mellomtoner.

2 rutenett: Valgte lilla og gul fargene som komlplementær fargene. Så satte jeg lilla i midten og gul i hjørnene, så blandet jeg fargene får å få mellomtoner.
3 rutenett: Malte en grå i annethvert kvadrat, etterpå malte jeg strålende farger i samme lyset som den grå.

onsdag 6. januar 2010

Varm/Kald- kontrasten

Alle fargene på høyre side av Ittens fargesirkel er varme, og alle fargene på venstre side er kalde. Varm/ kald kontrast er når du tydelig kan skille fargene fra hverandre, og at det er en stor motsetning. En kald hovedfarge vil framheve de varme fargeflekkene.

I bilde brukte jeg primærfargene blå, gul og rød+ sekundærfargen oransje. Når vi skulle male hørte vi på musikk for å få insperasjon. Jeg begynte med å male de varme fargene etterpå brukte jeg denne kalde fargen blå. Jeg ble någså fornøyd med resultatet siden jeg følte jeg fikk frem varm/ kald kontrasten i bildet.