onsdag 9. februar 2011

Arebeidsrom til forfatter

Dette er en interiør oppgave hvor temaet var å lage et gitt rom til en selvalgt forfatter. Her er en dokumentasjon som viser hvordan jeg løste oppgaven.
Det fargelagte arbeidsrommet.
Mål: 1:20
Grunnriss

Oppriss