fredag 5. november 2010

Photoshop


I denne oppgaven skulle vi lære å jobbe i photoshop. Jeg valgte en western bakgrunn, så plasserte jeg personer og en bil inn i bildet.

tirsdag 26. oktober 2010

Komposisjonsprinsippene

Dette er en oppgave i InDesign hvor vi skulle lage en brosjyre. Den skulle inneholde 7 bilder (vi hadde tatt selv), det skulle være av de 7 komposisjonsprinsippene. Det skulle gi tips til hvordan ta bedre bilder, også å lære å jobbe i InDesign.

De 7 tipsene til bedre bilder!
1. Forenkling: Det enkle er ofte det beste.
2. Kjente størrelser: Eks.
mennesket ser lite ut i forhold til fjellet.
3. Balanse: Her ligger tyngden på en av sidene.
(Trenger ikke være likt på begge sider.)
4. Perspektiv: Fugleperspektiv;
vi ser ned over på bildet.
5. Dybde: Bildet har en
forgrunn, mellomgrunn og bakgrunn.
6. Linjeføring: Det er synlige linjer i bildet.
Dette fører blikket innover.
7. 3 Ganger 3 Regelen: Det gyldne snitt.
Point of interest.
Brosjyren laget i InDesign:

Vitamin Sandnes

Vitamin Sandnes er et kunstprosjekt som skulle vare 10 dager i Sandnes, Langgata. Det var blitt lagt ut 13 "poster" med blant annet kunst, tekst, lyd og bilde. 15 ulike kunstnere hadde laget utstillinger i butikker, kafeer, både inne og ute i Langgata.

Klassen på KINOKINO.
Fokus på teknologi i film,
video og animasjon.
Kunst og graffiti på veggene.
Utstilling av film i et butikkvindu.
Tekst rundt omkring på vindus ruter i Langgata.
Kunstverk på Pastabakeriet.
Motiv fra Figgjo fajanse.
Prosjektet skulle være en del av byjubileumet,
Sandnes 150 år.
Utstilling av et hul i bakken.fredag 7. mai 2010

Klassebildet

Vi skulle presentere hele klassen i et klassebildet i et 2 eller 3 d formet produkt. Vi skulle jobbe sammen i grupper. Det vi bestemte oss for å lage var et helt pusslespill, hvor vær elev skulle ha en brikke. På fremsiden var det bilde av hver enkel elev og på baksiden var det litt info om den eleven. For å få en helhet i produktet laget vi en eske til, dette skulle være boksen hvor prikkene skulle ligge oppi. På frem siden av boksen tok vi bilde av pusslespillet når det var på plass, med grønt papir bak.

For å lage brikkene brukte vi tynn papp kartong, og limte bildene over etterpå. Esken var opprineligt ei skoeske så vi malte svart.


Her er det ferdige pusslespillet

Kontraster

Begynte oppgaven med å lage sammenhengende organiske linjer. Etterpå brukte jeg søkerne og fant et utsnitt jeg ville bruke. Jeg tegnet dem på et A3 papir men motivet er i A4. Så fyllte jeg de organiske linjene med mekaniske streker. Her brukte jeg ulike former, og linjer i forskjellige størrelser og ulike kontraster.

Nå skulle jeg gjøre det samme, bare den gangen skulle det være mekaniske linjer. Jeg fyllte de mekaniske linjene med organsike streker.


Beskrivelse: organiske linjer- alt som er i naturen

mekaniske linjer- det menneskelige

torsdag 6. mai 2010

Plakat

I denne oppgaven skulle vi lage en plakat til Sandnes by jubileum, 150 år. Først reiste vi på ekskursjon til Sandnes, her tok jeg en del bilder av det som er typisk for Sandnes. Etterpå laget jeg skisser der jeg kombenerte tekst og bilde med hverandre. Det jeg valgte å lage plakat av var fra kino kino, som nå er et kuntsmuseum. I tilegg satte jeg en sykkel ved som også har med Sandndes å gjøre.

Jeg valgte å først tegne over motivet jeg hadde valgt på et A2 ark. Så malte jeg plakaten. Som en siste fin puss satte jeg et svart papp papri bak plakaten. Dette gjorde at det blir en mer helhet i plakaten. Jeg har brukt komplementær kontrastene rød og grønn i bildet. Synes at kombinasjonen av bilde og tekst ble ganske bra.torsdag 25. mars 2010

Komplementærkontrasten

I denne oppgaven skulle vi lage et nytt design på en H&M bære pose. Vi skulle bruke komlementærkontraten, alltså de to fargene som står over for hverandre i fargesirkelen. Jeg valgte å bruke fargene grønn og rød, jeg tenkte ogå en del på formen og håndtaket på posen når jeg skulle lage den.

mandag 25. januar 2010

Lys/ Mørk kontrasten

Dersom vi bruker lyse farger mot mørke farger oppstår denne lys/ mørk kontrasten. Den aller største kontrasten er svart og hvit. Der kontrasten er størst trekkes øyet mot. Når to kontraster med samme mørkhetsgrad settes sammen dannes det en liten kontrast. Gult er den lyseste fargen og fiolett er den mørkeste.

Når jeg tok dette bilde ville jeg få frem de største kontastene i bilde, lys og mørk. Det som lyser opp bilde et det hvite (snøen).

mandag 18. januar 2010

Komplementærkontrasten

Komplementerfargen er fargene som ligger over hverandre i Ittens fargesirkel, eks. gul- lilla, blå- oransje. Viss vi setter komlementerfargene mot hverandre fremheves fargene.

Først valgte jeg å stilisere et bilde av en pelikan. Da tok jeg bilde oppå lysbordet og tegnet over, ca. 5 ganger gjorde jeg dette men for hver gang tegnet jeg mindre og mindre detaljer. Når jeg hadde valgt ut et av bildene tegnet jeg det over på en papp bit. Etterpå valgte jeg komlementærfargene blå og oransje. Så tok jeg bare utganskpunktet i disse fargene og fikk tre mellom toner.
Kvalitetskontrasten


Denne kontrasten er motsetninger mellom strålende, glansløse, mettede og matte farger. Hvis en farge bli gjort lysere eller mørkere så mister fargen sin fargekraft. Dersom vi setter sammen flere farger som er duse vil en sterk farge skille seg ut og bli fremhevet.
I denne oppgaven begynte jeg med å måle opp 3 rutenett, med 25 ruter på hver.

1 rutenett: Malte rosa i midten, så en grå med samme lysverdi i hjert av hjørnene. Etterpå blandet jeg grått i rosa fargen. Har nå fått fire uklare mellomtoner.

2 rutenett: Valgte lilla og gul fargene som komlplementær fargene. Så satte jeg lilla i midten og gul i hjørnene, så blandet jeg fargene får å få mellomtoner.
3 rutenett: Malte en grå i annethvert kvadrat, etterpå malte jeg strålende farger i samme lyset som den grå.

onsdag 6. januar 2010

Varm/Kald- kontrasten

Alle fargene på høyre side av Ittens fargesirkel er varme, og alle fargene på venstre side er kalde. Varm/ kald kontrast er når du tydelig kan skille fargene fra hverandre, og at det er en stor motsetning. En kald hovedfarge vil framheve de varme fargeflekkene.

I bilde brukte jeg primærfargene blå, gul og rød+ sekundærfargen oransje. Når vi skulle male hørte vi på musikk for å få insperasjon. Jeg begynte med å male de varme fargene etterpå brukte jeg denne kalde fargen blå. Jeg ble någså fornøyd med resultatet siden jeg følte jeg fikk frem varm/ kald kontrasten i bildet.